Khamis, 19 April 2007

Resepi saya
PERTANDINGAN INTERSHIP CHALLENGE
(Dikelolakan oleh Unit Perhubungan latihan Industri)


PENGENALAN:
Latihan Industri merupakan satu-satunya cara untuk mendedahkan dan mendekatkan bakal graduan kepada sektor-sektor korporat sebelum mereka menamatkan pengajian. Pihak korporat akan berpeluang untuk menilai kemampuan para siswa-siswi dan bakal graduan sebelum menawarkan peluang pekerjaan tetap. Para siswa-siswi pula berpeluang menimba pengalaman dan memperluaskan pengetahuan daripada latihan praktikal tersebut dan secara tidak langsung akan membimbing bakal graduan untuk membina kerjaya masing-masing dengan lebih berkeyakinan.

KELEBIHAN
· Melengkapkan diri dengan keperluan asas pemasaran.
· Melatih diri untuk mengendalikan sidang mesyuarat, mengadakan sesi penerangan sekaligus mendapatkan persetujuan pihak korporat untuk mendaftar dalam program Latihan Industri.
· Mempelajari dan memahami protokol dan etika perniagaan ketika berurusan dengan pihak korporat.
· Mendedahkan diri dengan kepentingan berkerja berpasukan untuk mencapai matlamat.