Selasa, 8 April 2014

Ketua Pengarah#perutusan2014 #saranankepadawargakolejkomuniti : Dalam keghairahan kita bekerja, di ingatkan juga agar kita tetap mengamalkan gaya hidup sihat dengan mengamalkan pendekatan 3K iaitu kesihatan, keluarga, dan karier. Dengan mengamalkan keseimbangan dalam ketiga-tiga unsur ini, saya percaya, kita akan memperolehi kehidupan yang lebih berkualiti dan bermakna di samping mencapai kejayaan dalam kerjaya.

Akhir kata, saya menyeru seluruh warga JPKK dan Kolej Komuniti untuk bersama saya bagi menggembleng tenaga dalam memberikan khidmat dan sumbangan yang terbaik pada tahun ini. Saya amat berharap setiap program sepanjang tahun 2014 yang telah dirancang dapat dilaksanakan denga

n sebaik mungkin.

Tiada ulasan: